FASADE ARBEID


NÅR KVALITETEN TELLER

FASADEVASK OG FASADE RENOVERING

I STAVANGER OG ROGALAND


FASADE ARBEID

FASADE RENOVERING/ REHABILITERING

Steam fasade driver med fasaderenovering av ulike typer byggninger og bygg. Vi har spesielt arbeidet med mye eldre bygg, som er oppført helt tilbake fra 1800 tallet.


Vi har hatt fasadearbeidet for f.eks Bibloteket på Ålgård, Veveriet, som var en veldig omfattende jobb over flere år, med mange utfordringer. Dessuten har vi hatt fasaderenoveringen på potetfabrikken til Hoff as, på Kleppstasjon. Også denne jobben var over flere år, og med sine utfordringer. Utenom det har vi utført en rekke renoverings oppdrag for bedrifter og private.

fasade renovering

Ved renovering av nyere større bygg, industribygg, så er det ikke bare reparasjon av fasaden man må tenke på, men også på hvilket uttrykk man ønsker å oppnå. Dette gjøres ofte med bevisst materialvalg, og fargevalg.

Rehabilitering av eldre bygg, er ofte krevende og møysommelig. Da disse i all hovesak faller under riksantikvarens område, og har en hel rekke restriksjoner i forhold til utforming, farge og materialer.

FASADEVASK/ UTVENDIG RENGJØRING/ GRAFITTI- FJERNING


Vi vasker alle typer fasader, vegger, tak og underlag, beleggningstein mm.


"Rene hus råtner ikke".

Fasadevask først og fremst øker det trivselen der du bor eller arbeider. Dessuten får man fjernet sopp og grønske, som om det får være på en overflate lenge nok, varig misfarger den. Malings holdbarhet forlenges betydelig, og korrosjon, råte, og annen skade oppdages tidligere. Butikker og industri er avhengig av kunders førsteinntrykk, og her er det viktig at ikke fasaden skjemmer. Dette gjelder også boliger som skal takseres, eller selges.

fasadevask stavanger

Vi rengjør beleggningstein og annet underlag. Vi har en del faste kunder som vil ha dette gjort årlig.


Vi vasker også tak, ulike typer  takstein, skifer eller annet.

Grafitti-fjerning

Vi fjerner grafitti der det er behov. Vi var bla. ene leverandør for jernbaneverket under oppføring av dobbelt sporet Stavanger/Sandnes 2009-10. Vi fjernet da all grafitti langs sporet, over 3000m2 tilsammen.

UTVENDIG MALING/ UTENDØRS OVERFLATEBEHANDLING


Å male er ikke bare å male. Der er en rekke hensyn som må tas i forbinnelse med det å male. Grunnlaget må være riktig for å oppnå optimalt resultat. Så der er endel ting man må ha kunnskap om for å kunne male riktig, og for å oppnå et varig resultat.


I Norge, og spesielt her på vestlandet, har vi en rekke utfordringer når det gjelder utvendig maling. Vi har et begrenset tidsrom hvor dette kan utføres, og da er det viktig at det utføres riktig, med det rette forarbeid.

ARBEID I HØYDEN

Utvendig maling utføres ofte i høyden. Da er det viktig at man forholder seg til det på rette måten, og ikke setter sitt eget eller andres liv i fare. Der er strenge rettningslinjer for dette arbeidet, og kunder i noen tilfeller kan også stilles ansvarlig om der er klare brudd på dette.

FARGELÆRE

Maling er i bunn og grunn beskyttelse av materialer, men har også en annen viktig oppgave, nemlig å bidra til hvilket uttrykk man ønsker. Bruk av farger er viktig for dette formål, og også kombinasjonen av farger sammen. Vi hjelper å finne frem i ulik bruk av farger, malingstyper og glans.

Vi er et Norsk firma som tilbyr  utvendig fasadearbeid med høy kvalitet, og til konkuransedyktige priser.


Vi er opptatt av dette forholdet mellom pris og kvalitet, og har alltid kunden i fokus, med tanke på ærlige løsninger og gode råd.

PROFIL

FØLG OSS

KONTAKT OSS

  Lars Dahlesvei 26 4024 Stavanger

post@steamfasade.no

  Tlf: +47 91996666


Twitter


© Copyright 2015. All Rights Reserved.